Zgłoszenia i instrukcje dla autorów

Wymagania edytorskie prac do publikacji w monografii
Prace zaprezentowane podczas konferencji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii w języku polskim lub angielskim.

Streszczenie
Streszczenie referatu lub plakatu należy przygotować w języku polskim i angielskim według następujących wytycznych:

Prace o charakterze badawczym i kazuistyczne

  • Streszczenie (do 300 słów w danej wersji językowej) podzielone na: Wstęp i cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5 słów kluczowych)
  • Tekst pracy w języku polskim lub angielskim podzielony na: Wstęp i cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski

Prace o charakterze poglądowym

  • Streszczenie (do 300 słów w danej wersji językowej) nie podzielone sekcje
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5 słów kluczowych)
  • Tekst pracy w języku polskim lub angielskim może być podzielony na podrozdziały

Planowane są ustne prezentacje prac w sesjach tematycznych oraz sesja plakatowa (e-postery). Czas wystąpienia w sesji ustnej 10 minut.

Pełną wersję pracy w formie elektronicznej należy przesłać w plikach formatu Word i pdf. na adres: konferencja_ioz@pwsztar.edu.pl