Miejsce

„Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja”
26-27 października 2018 r.,
Budynek Nowoczesnych Technologii (budynek C)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. A. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów