Instrukcje dla autorów plakatu elektronicznego

W pierwszym dniu Konferencji planowane są ustne prezentacje e-posterów w wystąpieniach trwających 5 minut.

Organizatorzy Konferencji proponują następujący układ e-posteru:

  • tytuł
  • nazwisko autora/autorów
  • afiliacje
  • wprowadzenie
  • materiał i metody
  • wyniki i wnioski
  • literatura (max. 5 najważniejszych pozycji)

Poster powinien mieć orientację poziomą (format panoramiczny w stosunku 16:9)
Ilość teksu na posterze powinna być ograniczona tak, by tekst był czytelny i dobrze widoczny z odległości kilku metrów.

Zalecana czcionka: Arial, Tahoma, Calibri

Zalecany rozmiar czcionki: 48 pkt b. (tytuł), 38 b. (nazwisko autora (-ów), 28 pkt b. (afiliacja), 33 pkt b. (nagłówki), 23 pkt b. (tekst)
Ponieważ poster jest prezentacją graficzną zalecane jest wzbogacenie go w ilustracje, schematy lub inne formy graficzne. Należy jednak unikać tabel z dużą ilością tekstu.

Zaleca się prosty krój czcionki, stonowany kolor tła i kontrastowy kolor liter

Plakat elektroniczny w formacie pdf należy przesyłać do dnia 10.10.2018 r. na adres e-poster@pwsztar.edu.pl

Plakat elektroniczny powinien zostać przesłany w formacie pdf do dnia 28 września 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Tytuł  

Autor (wymagane)  

E-mail (wymagane)

Uczelnia (wymagane)

Komentarz

Załączniki - format PDF

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu ewidencji uczestników konferencji zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Posiadam wiedzę o dobrowolności podania danych. Zostałem również poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści danych dotyczących mnie, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy, a także że dane nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.