Organizatorzy

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. med. Jacek A. Pietrzyk

Komitet Organizacyjny
Dr n. o zdr. Małgorzata Kołpa,
Dr n. o kult. fiz. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, doc. PWSZ,
Dr n. o kult. fiz. Mariusz Pociecha, doc. PWSZ

Zespół organizacyjny
Mgr Marta Bibro,
Dr Renata Błyszczuk,
Dr Aneta Grochowska,
Mgr Aldona Kania,
Dr Barbara Kubik,
Dr Monika Łabuzek,
Mgr Przemysław Markowicz, M
gr Anna Rogowska-Bąk,
Mgr Dorota Rybska,
Mgr Eliza Smoła,
Mgr Robert Wardzała,
Mgr Przemysław Zając

Sekretariat Konferencji
Dr n. o kult. fiz. Beata Nowak
IOZ, PWSZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8,
tel. +48 665 531 298,
e-mail: konferencja_ioz@pwsztar.edu.pl

Patronat Honorowy

Dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ – Rektor PWSZ w Tarnowie
Ks. bp dr Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski
Mgr Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Mgr Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa