Opłaty

Uczestnik Do 18 maja 2018 r. Po 18 maja 2018 r.
Udział czynny 200 zł 250 zł
Cudzoziemcy 50 65
Doktoranci 100 zł 150 zł
Studenci 50 zł 100 zł
Udział bierny 100 zł 150 zł
Udział w imprezie towarzyszącej 26.10.2018 100 zł

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

PWSZ w Tarnowie,
ul. Mickiewicza 8,
33-100 Tarnów
nr rachunku bankowego: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446
z dopiskiem Konferencja Zdrowie 2018.