Daty

KOMUNIKAT
Ze względu na liczne prośby Komitet Naukowy zadecydował o przedłużeniu terminu zgłaszania uczestnictwa czynnego, przesyłania streszczeń i pełnych wersji prac do dnia 20.06.2018 r.

Zgłoszeń o uczestnictwie biernym można dokonywać do dnia otwarcia konferencji.


Do 18 maja 2018 20.06.2018 roku: zgłoszenie uczestnictwa, nadesłanie streszczenia w języku polskim i angielskim, niższa opłata za uczestnictwo

Do 8 czerwca 2018 20.06.2018 roku: nadesłanie pełnej wersji pracy. Przesłanie pełnej wersji pracy do 20 czerwca jest podstawowym warunkiem – po akceptacji Komitetu Naukowego – zamieszczenia pracy w monografii. Zachowanie powyższego terminu pozwoli na wydanie monografii na czas konferencji.

Do 28 września 2018 roku: nadesłanie e-posteru.

26-27 października 2018 r. – KONFERENCJA