Organizers

Chairman of the Scientific Committee
Prof. dr hab. med. Jacek A. Pietrzyk

Organisational Committee
Dr n. o zdr. Małgorzata Kołpa,
Dr n. o kult. fiz. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, doc. PWSZ,
Dr n. o kult. fiz. Mariusz Pociecha, doc. PWSZ

Organisational Team
Mgr Marta Bibro,
Dr Renata Błyszczuk,
Dr Aneta Grochowska,
Mgr Aldona Kania,
Dr Barbara Kubik,
Dr Monika Łabuzek,
Mgr Przemysław Markowicz,
Mgr Anna Rogowska-Bąk,
Mgr Dorota Rybska,
Mgr Eliza Smoła,
Mgr Robert Wardzała,
Mgr Przemysław Zając

Secretariat of Conference
Dr n. o kult. fiz. Beata Nowak
IOZ, PWSZ w Tarnowie,
tel. +48 665 531 298,
e-mail: konferencja_ioz@pwsztar.edu.pl

Honorary Patronage
Dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ – Rektor PWSZ w Tarnowie
Ks. bp dr Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski
Mgr Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Mgr Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa